About Us

About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

İletişim Bilgileri

KBM Elektrik Otomasyon Yenimahalle Asalet Sok. No:35 41100 İzmit/Kocaeli

0 262 226 04 88

kbm@kbmotomasyon.com

Otomasyon SCADA

SCADA, açılımı ” Supervisory Control and DATA Acquisition “, Türkçe karşılığı “Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama” olan sistemdir. SCADA sistemleri geniş ve birçok kontrol noktasından oluşan tesis ve makinelerin tek bir merkezden bilgisayar, cep telefonu veya tablet gibi cihazlarla izlenebildiği bir sistemdir. Tek bir cihazdan kullanılabileceği gibi birden fazla bilgisayar ve taşınabilir cihazla kontrol ve izleme yapılabilir.

  • Enerji Santralleri (rüzgar, güneş, hidroelektrik, biokütle vb.)
  • Şalt SCADA Sistemleri
  • Endüstriyel Tesisler
  • Organize Sanayi Bölgeleri
  • Serbest Bölgeler